Gyckel, gyckel, gyckel

Galna konststycken och lekfull humor. Gyckel är en underhållningsform som står med ena foten i gatuteatertraditionen och den andra i improvisationsteatern.

Föreställningen kan innehålla galen jonglering, trolleri, höga enhjulingar eller andra cirkuskonster. Gyckel, gyckel, gyckel! är en föreställning som ser annorlunda ut varje gång den spelas men den har alltid samma element av improvisation, cirkus och humor.

Vi kan också anpassa efter olika tidsepoker eller teman, t.ex. vikingatid, medeltid, nutid eller demokrati, karneval, sommar etc.