Skapande Skola

Home / Skapande Skola
Gycklargruppen TRiX har lång erfarenhet av Skapande skola-projekt. Vi använder cirkusen som ett jagstärkande verktyg för att utveckla elevernas självförtroende, samarbetslust och kreativitet.

Vår cirkuspedagogik stimulerar motorik och koncentration samt sätter eleverna i rörelse i ett lustfyllt sammanhang. Det handlar inte om att tävla och bli bäst eller sämst. Varje projekt innehåller en mängd vitt skilda cirkusdiscipliner bland vilka alla alltid kan lära sig något, den som har svårt för jonglering har lätt för att balansera tallrikar. Vi jobbar mycket med positiv feedback, både från oss pedagoger och mellan eleverna för att skapa glädje, sammanhållning och en ”Jag är bra!” känsla.

Vi arbetar med att utveckla cirkuspedagogiken till att kunna ingå i flera ämnen bl.a. engelska, matematik och fysik.
I t.ex cirkusmatte så blir tal och siffror konkret och fysiskt då vi jobbar med hela kroppen, inte bara papper och penna. Med lek och olika övningar som anpassas efter gruppens ålder gör vi matematik till något spännande och roligt.

Vi arbetar i hela landet och med elevgrupper i alla åldrar. Våra cirkusprojekt passar även mycket bra för elever med särskilda behov, funktionsnedsättningar eller språksvårigheter.

Vi skräddarsyr varje enskilt cirkusprojekt tillsammans med er. Vi kan arbeta med en mindre grupp elever i en intensiv period eller låta skolans samtliga elever prova. Längre projekt kan avslutas med en uppvisning utifrån elevernas egna idéer.

Vi kommer till er med all cirkusutrustning, det enda som behövs är någon form av gymnastiksal.

”- Det har varit så kul att ha Trixarna här. Alla elever var så glada och nöjda med att ha lärt sig så mycket. Uppvisningen, som de gjorde, var helt fantastisk, glad och livfull.” / Lärare år 3

”Jag tyckte det var jete roligt. Jag fick många nya vänner. Jag har lärt mig gå på lina, jonglera och fåt bettre skelvförtoende.” / Elev år 4

Elevgruppen som arbetade med cirkus- föreställningen är en annorlunda grupp idag med mer samspel och tilltro till den egna förmågan.” / Lärare år 7

”Cirkus med TRiX på schemat var fett nice! Kom tillbaka igen!” / Elev år 6

Contact us