Covid-19

Home / Covid-19

Information angående Covid-19

Vi i TRiX fortsätter med våra kvällsträningar men förstås blir det inte helt som vanligt då vi alla måste anpassa oss till rådande omständigheter.

Vi kommer har mindre grupper med max 10 deltagare per grupp och följer folkhälsomyndighetens riktlinjer (Länkar hittar du längst ned).

Anpassningar till folkhälsomyndighetens riktlinjer

  • Byt om hemma! Vi ber alla deltagare att komma i träningskläder till Trixteatern.
  • Inga vuxna i lokalen under träningen, men du måste vara tillgänglig för att omgående kunna hämta ditt barn om förkylningssymptom skulle uppkomma.
  • När du kommer till Trixteatern, vänta i korridoren tills du blir insläppt. Håll avstånd till andra deltagare och föräldrar i korridoren.
  • Alla deltagare kommer uppmanas att tvätta/sprita händer innan varje lektion.
  • De som tränar två lektioner ska sprita händerna även mellan lektionerna.
  • Om en deltagare råkar peta sig i mun eller näsan så ska hen tvätta/sprita händerna innan hen fortsätter lektionen.
  • Städning av toaletter kommer ske innan och efter varje lektion.
  • Inför varje lektion byts all jongleringsutrustning som skall användas. För att säkerställa att utrustningen är desinfekterad eller inte använts under det senaste dygnet.
  • Vi försöker undvika trängsel och onödigt närkontakt.

För frågor, kontakta pedagog Jacob eller producent Hannah.
Jacob: jacob@gycklarna.com – 0709 59 09 19
Hannah: hannah@gycklarna.com – 0733 44 88 89

Källor

Om idrott och närkontakt: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

Om smitta från föremål: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/smitta-fran-foremal-mat-sedlar-paket/

Socialstyrelsens informationsmaterial för dem som arbetar med vård och omsorg: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/kompletteringsutbildning-vard-omsorg-covid19.pdf

Contact us